admissions
admission- Undergraduate Students

undergraduates

Mga mag-aaral na nagtapos sa mataas na paaralan o maglipat ng mga mag-aaral na naghahanap ng isang Associate o Bachelor's degree sa CDU

admission- Graduate Students

Mga Mag-aaral sa Graduate

Mga mag-aaral na naghahanap upang ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral sa pamamagitan ng pursing isang Sertipiko, Master o Doctorate degree sa CDU

Admission- Transfer Students

Ilipat ang mga mag-aaral

Naghahanap upang ilipat? Ang CDU ay maaaring maging kung ano ang iyong hinahanap!

admission- International Students

International Students

Tinatanggap ng University ang mga application mula sa lahat ng mga internasyonal na mag-aaral.