Học viện Chương trình Cơ hội Nghề nghiệp (HCOP) của CDU-AltaMed

Học viện Đại sứ CDU-AltaMed HCOP là một hệ thống hỗ trợ mang đến cơ hội học tập tiền chuyên nghiệp cho sinh viên đại học và sau đại học, những người đam mê phục vụ cộng đồng địa phương như các chuyên gia y tế trong tương lai.

Học giả HCOP đủ điều kiện nhận tới $ 10,000 học bổng dựa trên nhu cầu, tùy thuộc vào sự tham gia và có khả năng tham gia trong nhiều năm, có và không có tài trợ.

Học giả Đại sứ HCOP TUYỆT VỜI vì họ:

  • Tham gia đầy đủ vào cả các hoạt động làm giàu bắt buộc và tự nguyện bằng cách đúng giờ, chuẩn bị và chu đáo trong tất cả các cơ hội học tập.
  • Tham gia vào tất cả các sự kiện & kinh nghiệm với thái độ tích cực, thúc đẩy hợp tác và làm việc theo nhóm.
  • Thể hiện sự lãnh đạo thông qua ví dụ bằng cách thể hiện sự tôn trọng và xem xét thực sự đối với các đồng nghiệp của họ, giảng viên CDU, điều phối viên chương trình HCOP, cũng như những người đóng góp khác.
  • Được dành riêng cho việc học tập suốt đời và dịch vụ, trong nỗ lực không ngừng để trở thành một chuyên gia chăm sóc sức khỏe tương lai toàn diện, người tập trung vào các nhu cầu của các cộng đồng không được chăm sóc y tế.

Chương trình này được hỗ trợ bởi Cơ quan Quản lý Tài nguyên và Dịch vụ Y tế (HRSA) của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ (HHS) như một phần của giải thưởng có tổng trị giá $ 3,175,410 với phần trăm 0 được tài trợ bằng các nguồn phi chính phủ. Nội dung là của các tác giả và không nhất thiết phải thể hiện quan điểm chính thức, cũng như sự chứng thực của HRSA, HHS hoặc Chính phủ Hoa Kỳ. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập HRSA.gov.