Iroyin Ọdun

Ẹda itanna ti FY2016 iroyin lododun Nibi

Ẹda itanna ti FY2017 iroyin lododun Nibi

Ẹda itanna ti FY2018 iroyin lododun Nibi

Ẹda itanna ti FY2019 iroyin lododun Nibi