John W. Patton, Jr., Esq.John W. Patton, Jr., Esq.

Tổng Cố Vấn

John có gần ba mươi lăm năm kinh nghiệm trong tất cả các khía cạnh của tranh tụng dân sự, với các phiên tòa xét xử bồi thẩm đoàn và tòa án cũng như công việc phúc thẩm ở cả tòa án tiểu bang và liên bang khắp California. Hoạt động của John tập trung vào tranh chấp việc làm, kiện tụng kinh doanh thương mại, tranh chấp bất động sản và thương tích cá nhân. Ông đã đại diện và tư vấn cho các công ty, doanh nghiệp vừa và nhỏ và cá nhân trong danh sách Fortune 100. Ông tốt nghiệp năm 1975 tại Đại học Case Western Reserve và tốt nghiệp năm 1979 tại Trường Luật của Đại học Howard, nơi ông tốt nghiệp hạng ưu và hạng nhất trong lớp.

Năm 1997, John được bầu làm chủ tịch người Mỹ gốc Phi đầu tiên của Hiệp hội Luật sư Beverly Hills ở Beverly Hills, California. Ông là cựu thành viên của Ủy ban Đánh giá Đề cử Tư pháp của Đoàn luật sư Bang California, Bộ phận Luật Kinh doanh và Ủy ban Hành chính Tư pháp; một cựu thành viên của Hiệp hội Luật sư Hoa Kỳ Metropolitan Bar Caucus; và là cựu thành viên của Hội nghị toàn quốc các chủ nhiệm luật.

John là Chủ tịch trước đây và là cựu thành viên Ban Giám đốc của Hội nghị các Đoàn Luật sư California (CCBA), một tiếng nói mạnh mẽ của các luật sư California. Trong số các hoạt động và dịch vụ khác dành cho luật sư California và công chúng, CCBA cung cấp một diễn đàn và tiếng nói cho tất cả các hiệp hội luật sư địa phương, thiểu số, toàn tiểu bang và đặc biệt ở California để xem xét, tranh luận và đề xuất cũng như thực hiện các thay đổi trong luật của California.