Ban Quản Trị

Hồ sơ của John BaackesJohn Baackes

Giám đốc điều hành, LA Care Health Plan

John Baackes là Giám đốc Điều hành của LA Care Health Plan, chương trình sức khỏe công khai lớn nhất quốc gia phục vụ hơn hai triệu thành viên. LA Care tận tâm cung cấp khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng và giá cả phải chăng cho cư dân Quận Los Angeles thông qua nhiều chương trình bảo hiểm y tế, bao gồm Medicaid, LA Care Covered ™ (California Health Benefit Exchange), LA Care Cal MediConnect Plan, và PASC-SEIU Kế hoạch Chăm sóc Sức khỏe Nhân viên Chăm sóc Tại nhà.   

Ông Baackes có hơn 40 năm kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe. Trước khi gia nhập LA Care, ông từng là chủ tịch của AmeriHealth Caritas VIP Plans có trụ sở tại Philadelphia, nơi ông giám sát đơn vị kinh doanh Medicare Advantage. Trước vị trí đó, ông Baackes là Giám đốc điều hành của Senior Whole Health ở Cambridge, MA, một kế hoạch chăm sóc sức khỏe tự nguyện cho hơn 10,000 người cao niên có thu nhập thấp ở Massachusetts và New York.  

Ông hiện đang phục vụ trong các hội đồng của Kế hoạch Bảo hiểm Y tế của Hoa Kỳ (AHIP), Chương trình Y tế Medicaid của Hoa Kỳ (MHPA), Hiệp hội Các Kế hoạch Y tế California (CAHP) và Các Kế hoạch Y tế Địa phương của California (LHPC). 

Trong suốt sự nghiệp của mình, ông Baackes đã đảm nhiệm một số vai trò lãnh đạo điều hành trong ngành chăm sóc sức khỏe, bao gồm Phó Chủ tịch Cấp cao của Group Health Incorporated tại Albany, NY; Chủ tịch Bộ phận Đông Bắc của Kaiser Permanente ở Latham, NY; và Giám đốc điều hành của Chương trình Y tế Cộng đồng, cũng ở Latham.  

Ông Baackes có bằng cử nhân của Đại học Nam Illinois, Carbondale, và là người gốc Evanston, IL.