Chi phí đại học và hỗ trợ tài chính

Sinh viên BS cho mỗi Máy tính giá Net: Máy tính giá net

Chi phí dự kiến ​​tham dự Sinh viên đại học toàn thời gian

Trong năm học 2019-2020, 75% sinh viên chưa tốt nghiệp được hỗ trợ tài chính. Sinh viên chưa tốt nghiệp đã được trao hơn $ 1,140,142 học bổng và viện trợ không hoàn lại, bao gồm hơn $ 136,508 học bổng tổ chức. 50% sinh viên đại học nhận được tài trợ Pell. Sinh viên đại học đã nhận được hơn 1,000,000 đô la cho các khoản vay sinh viên liên bang.