Dành cho nhà báo

CDU rất hân hạnh được tiếp cận với giảng viên CDU với tư cách là chuyên gia cho các thành viên của báo chí, cũng như cung cấp thông tin khác về trường Đại học.

Danh bạ phương tiện

Đối với nhu cầu truyền thông ngay lập tức, hãy liên hệ:

John Merryman
Giám đốc Truyền thông và Quan hệ công chúng
Văn phòng tiến bộ chiến lược
T: (323) 563 4983
F: (323) 568 3339
E-mail: johnmerryman@cdrewu.edu

Angela Minniefield, MPA
Phó chủ tịch cấp cao của sự tiến bộ, phát triển chiến lược và đối ngoại
Văn phòng tiến bộ chiến lược
T: (323) 357 3669
F: (323) 563 5987
E-mail: angelaminniefield@cdrewu.edu

Chantel Carter
Chuyên gia truyền thông
Văn phòng tiến bộ chiến lược
T: (323) 563 5908
F: (323) 568 3339
E-mail: ChantelCarter@cdrewu.edu

CDU: Giao diện nhanh