Văn phòng tiến bộ chiến lược

Văn phòng Tiến bộ Chiến lược (OSA) giám sát một loạt các dịch vụ thiết yếu để xây dựng nhận thức, hỗ trợ và trao cho Đại học. Chúng bao gồm:

 • Quan hệ cựu sinh viên
 • Quan hệ truyền thông
 • Truyền thông
 • Quản lý danh tính và thương hiệu
 • Ấn phẩm đại học
 • Quan hệ chính phủ
 • Lập kế hoạch sự kiện
 • Gây quỹ và từ thiện
 • Kết nối cộng đồng

Sự tích hợp danh tiếng và hình ảnh của OSA với sự tham gia của khán giả chính là một yếu tố quan trọng trong Kế hoạch chiến lược 5 năm của CDU, và nó liên quan đến các hoạt động như:

 • Nuôi dưỡng các mối quan hệ và quan hệ đối tác quan trọng bên ngoài và tạo cơ hội cho những đối tác đó chia sẻ và hỗ trợ các mục tiêu và mục tiêu của CDU
 • Phát triển và giám sát các nỗ lực giáo dục cộng đồng để tăng cường hiểu biết về sứ mệnh của CDU và cam kết cộng đồng
 • "Kể câu chuyện CDU" và những thành công của sinh viên, giảng viên, nhân viên và nỗ lực nghiên cứu của chúng tôi
 • Giáo dục công chúng về lịch sử phong phú và di sản của CDU và Sứ mệnh của nó như một tổ chức “cộng đồng”
 • Xây dựng niềm tự hào giữa sinh viên, giảng viên, nhân viên và cựu sinh viên
 • Tăng tài trợ cho trường đại học và cơ hội học bổng

Văn phòng tiến bộ chiến lược
Điện thoại: (323) 357-3669
Fax: (323) 568-3339
E-mail: Advancement@cdrewu.edu

Angela L. Minniefield, MPA
Phó chủ tịch cấp cao của sự tiến bộ, phát triển chiến lược và đối ngoại
angelaminniefield@cdrewu.edu
(323) 563-4897

Cazzie bỏng
Trợ lý của VP tiến bộ,
Chiến lược phát triển và đối ngoại
Văn phòng tiến bộ chiến lược
cazzieburns@cdrewu.edu
(323) 563-4969

Jackie Brown
Giám đốc, Sự kiện và Quan hệ Cựu sinh viên
jackiebrown@cdrewu.edu
(323) 563-5985

John Merryman
Giám đốc, Truyền thông và Quan hệ công chúng
JohnMerryman@cdrewu.edu
(323) 563-4983

Tonya L. King
Quản trị viên Chương trình
tonyaking@cdrewu.edu
(323) 357-3678

Brittney Miller
Alumni Associate
brittneymiller@cdrewu.edu
(323) 357-3681

Chantel Carter
Chuyên gia truyền thông
chantelcarter@cdrewu.edu
(323) 563-5908

Isidra Person-Lynn
Trợ lý truyền thông
isidrapersonlynn@cdrewu.edu
(323) 563-5833

Jasmine D. Hill
Quản lý Chương trình Phát triển và Tiêu đề III
jasminehill@cdrewu.edu
(323) 563-4992

Ali Roshan
Quản trị Web
aliroshan@cdrewu.edu
(323) 563-4934