Ban Quản Trị

 • Cái ghế - Arthur J. Ochoa, JD Phó chủ tịch cấp cao của tiến bộ và giám đốc tiến bộ cho hệ thống y tế Cedars-Sinai
 • Phó Chủ tịch - John M. Yamamoto Phó Chủ tịch và Cố vấn khu vực Nam California cho Kaiser Foundation Health Plan, Inc. và Kaiser Foundation bệnh viện
 • Ủy viên ban chấp hành - James Rosser, PhD Chủ tịch danh dự, Đại học bang California, Los Angeles
 • Mohsen Bazargan (Ủy viên Khoa) Giáo sư và Giám đốc Nghiên cứu, Chương trình Sức khỏe Cộng đồng và Khoa Y học Gia đình, CDU
 • Candace Bond McKeever, MBA Chủ tịch, Giám đốc điều hành Strategic Solutions Group, Inc
 • David M. Carlisle, MD, PhD (Ex-Officio) Chủ tịch và Giám đốc điều hành, Đại học Y khoa và Khoa học Charles R. Drew
 • Linda Griego Chủ tịch, Tổng công ty Phát triển Cộng đồng Sức khỏe và Sức khỏe Martin Luther King
 • Howard A. Kahn (Đã nghỉ hưu) Giám đốc điều hành, LA Care Health Plan
 • Vidya Kaushik, MD Giáo sư danh dự
 • B. Kathlyn Mead, MBA
 • Marvin O'Quinn, MPH Phó chủ tịch cấp cao / Giám đốc điều hành, Nhân phẩm trị giá
 • Clarence L. Shields, Jr., MD Đối tác, Kerlan-Jobe,
 • Harding Young, MD Thực hành tin

Người được ủy thác Emeriti

Lịch họp hội đồng quản trị của hội đồng quản trị 2019
Cuộc họp được tổ chức 8: 00 am - 11: 30 am trừ khi có quy định khác

 • Thứ Ba, Tháng Hai 12
 • Thứ ba Tháng Tư 9
 • Thứ ba, tháng Sáu 4
 • Thứ ba tháng mười 8
 • Thứ Ba, Tháng mười hai 10

Ban ủy ban:

Ủy ban các vấn đề học thuật
Chủ tịch: James Rosser, Tiến sĩ
Mohsen Bazargan, Tiến sĩ (Khoa Quản trị)
David M. Carlisle, MD, Tiến sĩ (Ex-Officio)
Marvin O'Quinn, MPH, Chủ tịch (Ex-Officio)
Nhân viên CDU
Steve O. Michael, Tiến sĩ
John W. Patton, Jr., Esq.
Deborah Prothrow-Stith, MD
Hector Balcazar, PhD, MS
Diane Breckenridge, Tiến sĩ, MSN, RN, ANEF
Syreeta Greene, EdD
Lola Ogunyemi, PhD
Jay Vadgama, PhD
William Shay, PhD

Ủy ban Kiểm tra và Tuân thủ
Chủ tọa: Howard A. Kahn, MA
Vidya Kaushik, MD
B. Kathlyn Mead, MBA
Arthur J. Ochoa, Esq., Chủ tịch (Ex-Offermo)
Nhân viên CDU
David M. Carlisle, MD, Tiến sĩ (Ex-Officio)
Karen Carr, JD
Carl McLaney, MPA
John W. Patton, Jr., Esq.

Ủy ban Phát triển
Chủ tọa: Harding Young, MD
Vidya Kaushik, MD
Candace Bond McKeever, MBA
B. Kathlyn Mead
Clarence Shields, MD
David M. Carlisle, MD, Tiến sĩ (Ex-Officio)
Arthur J. Ochoa, Esq., (Chủ tịch, Ex-Offermo)
Nhân viên CDU
Đồi Jasmine
Angela Minniefield, MPA
John W. Patton, Jr., Esq.

Ban chấp hành
Chủ tọa: Arthur J. Ochoa, Esq.
Phó chủ tịch: John M. Yamamoto, Esq
David M. Carlisle, MD, Tiến sĩ (Ex-Officio)
Nhân viên CDU
John W. Patton, Jr., Esq.

Ban tài chính
Chủ tịch: TBA
Thomas Priselac, MPH
David M. Carlisle, MD, PhD
Vidya Kaushik, MD
David M. Carlisle, MD, Tiến sĩ (Ex-Officio)
Arthur J. Ochoa, Esq., (Chủ tịch, Ex-Offermo)
Nhân viên CDU
Carl McLaney, MPA
John W. Patton, Jr., Esq.
Bruce Johnson
Elizabeth Baskerville, CPA, MBA, JD

Ủy ban quản trị và đề cử
Chủ tọa: John M. Yamamoto, Esq.
Howard Kahn, MA
James Rosser, PhD
David M. Carlisle, MD, Tiến sĩ (Ex-Officio)
Arthur J. Ochoa, Esq., (Chủ tịch, Ex-Offermo)
Nhân viên CDU
John W. Patton, Jr., Esq.

Báo cáo Hội đồng