Giờ hoạt động

Giờ dịch vụ điện thoại Helpdesk:

    8: 00 AM- 5: 00 PM Thứ Hai - Thứ Sáu PST

Giờ phục vụ tại chỗ:

    8: 00 AM- 4: 45 PM MF

Giới hạn về hỗ trợ phần cứng và phần mềm:

Helpdesk chỉ có thể cung cấp phần cứng sửa chữa hoặc thay thế nếu máy tính được bảo hành của nhà sản xuất bao gồm sửa chữa như vậy. Các bộ phận thay thế và dịch vụ ngoài bảo hành là trách nhiệm của chủ sở hữu máy tính.

Hỗ trợ phần mềm được giới hạn trong các chương trình được cấp phép bởi Đại học cho toàn bộ khuôn viên, và thường chỉ giới hạn ở phần mềm hiệu suất máy tính để bàn tiêu chuẩn, hoặc hệ thống hành chính của trường (ví dụ: Great Plains và PowerCampus). Trong khi Helpdesk sẽ cố gắng giúp đỡ, các chương trình được mua bởi các bộ phận cá nhân là trách nhiệm của bộ phận đó.

Để được hỗ trợ hoặc dịch vụ cho các hệ thống điện thoại, vui lòng gọi (323) 563-4990