Giới Thiệu Nhân Sự

Aaron Weathersby

Aaron Weathersby

Chánh văn phòng thông tin
 

Kelvin Bustillo.

Kelvin Bustillo

Quản lý, Quản trị mạng / Hệ thống

Enrique Olmos

Enrique Olmos

Kiến trúc sư an ninh

Claudia Ramirez

Claudia Ramirez

Helpdesk Supervisor  

Hồng Tân

Hồng Tân

Chuyên viên quản trị cơ sở dữ liệu  

Franklin Orantes

Franklin Orantes

Chuyên gia kỹ thuật máy tính

Kevin Dương

Kevin Dương

Kỹ sư Hệ thống & Mạng

Jorge Ledezma

Jorge Ledezma

Chuyên gia kỹ thuật máy tính

 

Jose Ortiz

Jose Ortiz

Chuyên gia kỹ thuật máy tính
 

Joshua Alvarez

Joshua Alvarez

Chuyên gia kỹ thuật máy tính