Quên mật khẩu? | Nếu bạn chưa bao giờ đăng nhập vào email CDU của mình
Bằng cách đăng nhập vào cổng thông tin này, bạn đồng ý tuân theo Điều khoản sử dụng của nó. Vui lòng liên hệ với Dịch vụ hỗ trợ CNTT qua email nếu bạn cần hỗ trợ.

Hỗ trợ

Để được trợ giúp với Blackboard, hãy gọi (323) 563-4688 hoặc nhấn vào đây để liên lạc với chúng tôi

Để được hỗ trợ kỹ thuật, gọi (323) 563-4990

 

tin tức và thông báo

CDU đang chuẩn bị hoạt động với giải pháp Đăng nhập Một lần mới của mình. Truy cập video dưới đây để tìm hiểu thêm

Liên hệ với chúng tôi

Đại học Y khoa và Khoa học Charles R. Drew
1731 E. 120th St.
Los Angeles, CA 90059
Hàng đầu