Chương trình trải nghiệm năm đầu tiên với Summer Bridge Intensive là gì?

The Charles R. Drew University of Medicine (CDU) First-Year Experience (FYE) program is designed to support new incoming students at CDU prior to and during their first year at the university.  This year-long program begins with a four-week summer intensive program and continues with of a year-long course that meets twice per week in both the fall and spring terms.  

Chương trình trải nghiệm năm đầu tiên Đủ điều kiện

Bất kỳ học sinh mới, hoặc sắp tới, tốt nghiệp trung học hoặc chuyển tiếp vào học kỳ mùa thu 2020. Sinh viên đại học thế hệ thứ nhất (Phụ huynh / người giám hộ không có bằng Cử nhân).
Chứng minh nhu cầu tài chính. Ứng viên phải hoàn thành Đơn xin Hỗ trợ Sinh viên Liên bang (FAFSA) miễn phí. Chuyến thăm Cách đăng ký hỗ trợ tài chính để biết thêm thông tin chi tiết.
Phải nộp đơn đăng ký Chương trình Trải nghiệm Năm đầu tiên vào Thứ Sáu, ngày 1 tháng 2020 năm XNUMX.
Phải hoàn thành bài kiểm tra vị trí CDU Accuplacer vào tháng 2020 năm XNUMX. Bạn sẽ có thể chọn ngày trên ứng dụng.

Ứng dụng chương trình trải nghiệm năm đầu tiên
Câu hỏi? E-mail Firstyearexperience@cdrewu.edu