Sự kiện và chương trình

Bộ phận sinh viên tổ chức các chương trình, sự kiện và hoạt động khác nhau trong suốt mỗi học kỳ mà sinh viên luôn được mời tham gia. Các nỗ lực của bộ phận tập trung vào việc chăm sóc sức khỏe, làm giàu và cộng đồng của sinh viên.

Để biết thêm thông tin về các chương trình và hoạt động cụ thể này, vui lòng liên hệ với studentaffairs@cdrewu.edu.

Các áp phích dưới đây chỉ đại diện cho một phần của các chương trình mà Student Affairs tổ chức, và bộ phận luôn mở ra cho các đề xuất và ý tưởng về các sự kiện mà học sinh muốn thấy trong tương lai.

Thiên nhiên
Fjords
Dãy núi
Lights
×