Phiên thông tin

  • Sinh viên tương lai quan tâm đến việc tìm hiểu thêm về chương trình DNP nên tham gia một trong các Phiên thông tin sắp tới của chúng tôi.
  • Trả lời tại: https://bit.ly/DNPatCDU
    • Thứ Ba, ngày 30 tháng 2021 năm 6 lúc XNUMX giờ chiều (PST)
    • Thứ Bảy, ngày 10 tháng 2021 năm 10 lúc XNUMX giờ sáng (PST)
    • Thứ Năm, ngày 10 tháng 2021 năm 5 lúc XNUMX giờ chiều (PST)

Bấm vào đây để tải xuống tờ rơi chương trình, liên kết này sẽ hết hạn sau 2 tháng theo chính sách của công ty. Tạm thời thôi.