Sức khỏe và Sức khỏe của Học sinh
Dịch vụ tư vấn

Sức khỏe và Sức khỏe Sinh viên cung cấp các dịch vụ tư vấn nhằm thúc đẩy sự thành công và hạnh phúc của sinh viên thông qua các dịch vụ lâm sàng có kỹ năng và nhạy cảm về văn hóa, tiếp cận và tư vấn cho cộng đồng CDU.

Liên Hệ: 
E-mail: tư vấn@cdrewu.edu
Điện thoại: (323) 357-3426

VỊ TRÍ VÀ GIỜ
Dịch vụ tư vấn diễn ra tại:
Trung tâm nghiên cứu lâm sàng và tịnh tiến, Rm. N113
Tòa nhà Điều dưỡng & Nghiên cứu Dymally, tầng 1

Văn phòng:
Trung tâm sinh viên MỚI trên đường 118

Giờ phục vụ:
Thứ hai thứ Sáu
9: 00am - 5: 00pm
Đóng cửa vào các ngày lễ đại học