Phòng thí nghiệm máy tính SESC

Tài nguyên học tập miễn phí được cung cấp cho sinh viên, giảng viên và nhân viên và được đặt tại Trung tâm Giáo dục và Dịch vụ Sinh viên (SESC) nằm trong Tòa nhà Keck. SESC cung cấp:

  • Hướng dẫn hỗ trợ máy tính trong toán học, viết, đọc và các môn học được hỗ trợ khác
  • Gia sư trong hầu hết các môn học cho cả cá nhân và nhóm nhỏ học sinh
  • Băng video hướng dẫn và đĩa máy tính có thể được sử dụng tại nhà hoặc ở trung tâm
  • Truy cập Internet và các chương trình học dựa trên web
  • Kỳ thi tuyển sinh trước khi nhập học
  • Chương trình sự nghiệp trực tuyến của Eureka tại Trung tâm Hướng nghiệp
  • Cơ hội dịch vụ cộng đồng

Sinh viên có quyền truy cập vào các thiết bị và tài nguyên sau:

  • Khu vực máy tính chính với các trạm làm việc 24 và các trạm máy tính 9 tại Trung tâm Hướng nghiệp
  • Ba phòng học nhóm với truy cập máy tính
  • Các chương trình phần mềm máy tính đáp ứng nhu cầu học tập khác nhau

Giờ làm việc:

Thứ hai thứ sáu 8: 00 AM đến 5: 00 PM
Thứ Bảy 9: 00 AM đến 3: 00 PM

Thông tin liên lạc

Harold Abramowitz
SESC RM. #114
(323) 357-3446
HaroldAbramowitz@cdrewu.edu

Linda Towles, Quản lý
Ctr giáo dục và dịch vụ sinh viên
(323) 563-9351
lindatowles@cdrewu.edu

Chính phủ sinh viên Đại học Charles R. Drew
(323) 563-9320
Fax (323) 563-9321
cdsg@cdrewu.edu