Bắt đầu tại CDU / Định hướng

Chúc mừng bạn đã chọn Đại học Y khoa Charles R. Drew!

Bắt đầu tại CDU sẽ cung cấp cho bạn tất cả thông tin cần thiết để chuyển thành công vào CDU. Thành công của bạn quan trọng với chúng tôi! Nhấp vào menu thích hợp bên dưới để biết thêm thông tin về cách bắt đầu tại CDU.

CDU đã công bố vào thứ Hai, ngày 6 tháng 2020 năm 2020 rằng các khóa học mùa hè 19 sẽ được thực hiện thông qua hướng dẫn trực tuyến với tình trạng hiện tại của COVID-XNUMX. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng bấm vào Thư thông báo.

Sinh viên đại học mới  

Sinh viên mới tốt nghiệp