Câu Hỏi Thường Gặp

DACA là gì?
Hành động hoãn lại đối với những người đến tuổi thơ ấu (DACA) là một chính sách nhập cư của Hoa Kỳ nhằm loại trừ một số cá nhân không có giấy tờ đã nhập cư bất hợp pháp vào Hoa Kỳ khỏi bị trục xuất. 

AB540 là gì?
Dự luật Hội đồng 540 là một luật của California có thể miễn cho các sinh viên đủ điều kiện đóng phí ghi danh không cư trú và cho phép họ trả học phí trong tiểu bang.

Đạo luật Giấc mơ California là gì?
Đạo luật Giấc mơ California cho phép những sinh viên không có giấy tờ hợp lệ được nhận hỗ trợ tài chính do tiểu bang California tài trợ. Được ủy quyền bởi Ủy viên Quốc hội Gil Cedillo (Los Angeles), nó đã trở thành luật vào năm 2011 thông qua hai Dự luật Đại hội đồng, AB 130 và AB 131.

Để đăng ký, hãy điền vào đơn đăng ký tại https://dream.csac.ca.gov/