ĐƠN XIN GIA HẠN DACA

Nếu tình trạng DACA của học sinh hết hạn sau khi Ngày 5 tháng 2017 năm XNUMX, sinh viên được khuyến khích hoàn thành và nộp đơn xin gia hạn DACA càng sớm càng tốt.  

Nếu tình trạng DACA của học sinh hết hạn trước Ngày 5 tháng 2017 năm 821, hoặc nếu DACA của họ trước đó đã bị chấm dứt, họ có thể nộp một yêu cầu DACA ban đầu mới theo Mẫu I-XNUMXD, Cân nhắc hành động hoãn lại đối với những người đến tuổi thơ ấu và Mẫu I-765, Đơn xin việc cho phép  hướng dẫn. Học sinh phải liệt kê ngày DACA trước đây của bạn hết hạn hoặc bị chấm dứt, nếu có, trên Phần 1 của Mẫu I-821D.