Sự kiện và chương trình

Dịch vụ Sinh viên tổ chức các chương trình, sự kiện và hoạt động khác nhau trong suốt mỗi học kỳ mà sinh viên luôn được mời tham gia. Các nỗ lực của bộ phận tập trung vào sự khỏe mạnh, bồi bổ của học sinh và cộng đồng.

Để biết thêm thông tin về các chương trình và hoạt động cụ thể này, vui lòng liên hệ với studentervices@c domainsu.edu.

Các áp phích bên dưới chỉ đại diện cho một phần của các chương trình mà Dịch vụ Sinh viên tổ chức và bộ phận này luôn sẵn sàng đón nhận các đề xuất và ý tưởng về các sự kiện mà sinh viên muốn xem trong tương lai.

Thiên nhiên
Fjords
Dãy núi
Lights
×