Hồ sơ Học bổng Tổ chức năm 2021 đang MỞ để nộp.

  • Học bổng này dành cho sinh viên CDU mới nhập học.
  • Dành cho sinh viên Đại học và Sau đại học
  • Đơn xin học bổng sẽ được hoàn thành trực tuyến không muộn hơn nửa đêm ngày 15 tháng 2021 năm XNUMX.
  • Tải ứng dụng để tham khảo.
    • http://bit.ly/ScholarshipAprilApplication  
  • Khi bạn đã hoàn thành các tài liệu bổ sung được yêu cầu (ví dụ như sơ yếu lý lịch, bản khai cá nhân), bạn có thể gửi đơn đăng ký của mình thông qua liên kết sau.
    • http://bit.ly/CDUScholarshipApril

Đối với câu hỏi, nhận xét hoặc mối quan tâm:

Aaron Bryant
Trợ lý Giám đốc Quản lý Tuyển sinh
aaronbryant@crogenu.edu