Tháng 11 19, 2020, 2: 00pm

19 tháng 11, - buổi chiều 2 đến buổi chiều 3 - Lễ tân món tráng miệng Lễ Tạ ơn hàng năm