Có thể 18 - Có thể 19, 2018, 12: 00am

Sự kiện Trao đổi Y tế Cuba: Thứ năm 5 / 17 và Thứ Sáu 5 / 18