Tháng 9 19, 2020, 12: 00pm

JAZZ TẠI DREW 2020 bị hủy bỏ

Là một phần trong các biện pháp y tế công cộng đang diễn ra của CDU để chống lại cuộc khủng hoảng COVID-19, chúng tôi sẽ hủy bỏ Jazz năm nay tại Drew. Chúng tôi muốn cảm ơn các nghệ sĩ, khách hàng quen, đối tác, khách và nhà cung cấp của chúng tôi vì đã tiếp tục hỗ trợ CDU. Trong tương lai gần, chúng tôi mong muốn kết nối lại với bạn với thông tin về Jazz tại Drew 2021.

Hãy giữ an toàn, và chăm sóc tốt cho bạn và những người bạn quan tâm.
 

  trang web:  http://jazzatdrew.com/