Tháng 12 25, 2019, 12: 00am

Ngày Giáng sinh Thứ tư, Tháng 12 25, 2019

Đóng cửa kỳ nghỉ mùa đông Thứ ba, tháng 12 24, 2019-Thứ ba, tháng 1 1, 2020