Tháng 12 24, 2019, 8: 00am

Đêm Giáng sinh Thứ ba, Tháng 12 24, 2019

Đại học đóng cửa nghỉ lễ. Ngày 24 tháng 1 đến ngày 2020 tháng XNUMX năm XNUMX (Đóng cửa trường)