Tháng 10 28, 2021, 2: 00pm

Diễn đàn CDU tiếp theo là Thứ Năm ngày 28 tháng 2 lúc XNUMX giờ chiều. Bấm để tham gia.

Diễn đàn Cộng đồng CDU vào tháng XNUMX sẽ là một sự kiện Microsoft Teams Live ảo. Nhấp vào hình ảnh trên hoặc ở đây vào thứ Năm, ngày 28 tháng 2, lúc XNUMX giờ chiều để tham gia. Bạn cũng có thể đánh dấu trang này để dễ dàng tìm thấy liên kết tại thời điểm diễn ra sự kiện.