Thông tin liên hệ IBC

Địa chỉ gửi thư:

Ủy ban an toàn sinh học thể chế
Văn phòng Nghiên cứu Liêm chính và Tuân thủ
Đại học Y khoa và Khoa học Charles R. Drew
1731 120th Street East
Los Angeles, CA 90059

Ghế IBC:

Suzanne Porszasz-Reisz, PhD
suzanneporszaszreisz@cdrewu.edu
(323) 563-4834

Phó chủ tịch IBC:

Matthew Ho, MD, PhD
matthewho@cdrewu.edu
(323) 357-3673

James Tsao, MD (thay thế)
jamestsao@cdrewu.edu
(323) 357-3603

Cán bộ an toàn sinh học

Edward Assanah, MS
edwardassanah@cdrewu.edu
(323) 563-5913

Quản trị

Junko Nishitani, PhD
junkonishitani@cdrewu.edu
(323) 563-4966 hoặc (323) 563-5902

FAX

(323) 563-4826

E-mail

Biosafety-IBC@cdrewu.edu

Giờ Làm Việc:

Thứ hai thứ Sáu; 9: 00 am - 5: 00 pm