Campus an toàn

An toàn và An ninh trong khuôn viên trường Đại học Y khoa và Khoa học Charles R. Drew cam kết đảm bảo an toàn cho giảng viên, nhân viên và sinh viên. CDU được coi là một môi trường rất an toàn cho cộng đồng nói chung. Mặc dù không có khuôn viên trường nào tránh khỏi bạo lực, các chương trình giảm bạo lực đang diễn ra của CDU trong khuôn viên trường của chúng tôi được thực hiện bằng cách chuẩn bị cho cộng đồng trong khuôn viên trường trong trường hợp bạo lực xảy ra trong khuôn viên trường của chúng ta, điều này sẽ giảm thiểu rủi ro cho Cộng đồng CDU.

Nguyên tắc an toàn cho hoạt động bắn súng trong khuôn viên trường

Chương trình an ninh trường

 • Nhân viên an ninh toàn thời gian (vũ trang)
 • Các nhân viên an toàn trong trường được chứng nhận trong phản hồi viện trợ / CPR / AED đầu tiên
 • nhân viên an toàn trường được đào tạo trong phản ứng game bắn súng tích cực
 • Máy khử rung tim ngoài tự động được đặt tại các vị trí chiến lược trong khuôn viên trường
 • Hỗ trợ từ cơ sở điều dưỡng đại học (LSRNE)
 • Các cuộc tập trận sơ tán khẩn cấp hàng năm
 • Các tuyến đường sơ tán khẩn cấp được đánh dấu
 • Hộp cuộc gọi khẩn cấp nằm trong một số lớp học
 • Các hộp cuộc gọi khẩn cấp trong toàn bộ cấu trúc bãi đậu xe của CDU
 • Tháp khẩn cấp nằm trong khuôn viên trường
 • Hệ thống địa chỉ công cộng khẩn cấp
 • Điện thoại trong tất cả các văn phòng và phòng học có loa
 • Escorts sĩ quan an toàn trường nếu cần thiết để xe
 • Camera an ninh nằm trong khuôn viên trường ở các địa điểm được chọn
 • Ánh sáng ban đêm với đèn cường độ cao nằm trong khuôn viên trường
 • Dịch vụ đưa đón đến ga tàu màu xanh lá cây (ga willowbrook)

Hệ thống thông báo Everbridge

 • Cảnh báo tức thì được gửi qua tin nhắn văn bản, email, điện thoại, điện thoại di động
 • Sẽ được sử dụng cho thông báo khẩn cấp
  • Sự cố hoặc khủng hoảng trong khuôn viên trường
  • Cúp điện
  • Thông báo khẩn cấp khác
 • Có sẵn cho Khoa, Nhân viên và tất cả Học sinh chọn tham gia hệ thống
 • Người dùng sẽ chọn tham gia và đăng xuất và quản lý tài khoản của riêng họ

Đánh giá và đáp ứng mối đe dọa

 • Mỗi thành viên của Cộng đồng CDU chịu trách nhiệm báo cáo bất kỳ mối đe dọa bạo lực nào đối với An toàn trong khuôn viên hoặc Nhóm đánh giá mối đe dọa (TAT)
 • Tất cả các mối đe dọa được thực hiện nghiêm túc và được nghiên cứu kỹ lưỡng để xác định mức độ của từng mối đe dọa.
 • Hệ thống thông báo khẩn cấp của CDU sẽ được khởi tạo nếu cần thiết

Đào tạo và phát triển

 • Nhân viên an toàn cấp cứu / CPR / AED-Campus
 • Active Shooter Training
 • Đào tạo ứng phó khẩn cấp

Chính sách, thủ tục và hướng dẫn sử dụng

Các hình thức

Nguồn lực

 • Văn phòng Sherriff Quận Los Angeles

Liên hệ
An toàn và an ninh trường

 • Số chính: (323) 563-4918
 • Số Sau Giờ: (323) 326-4859 (Chỉ sau 5 giờ chiều)