Nội khoa
(323) 568-3350

Tiến sĩ Chaban đã hoàn thành khóa đào tạo sau tiến sĩ về Thần kinh học tại UCLA và nghiên cứu sau đại học về Nghiên cứu lâm sàng tại CDU. Ông đang phục vụ trong Bộ phận Nghiên cứu Somatosensory và Hệ thống Đau (SPS) tại Trung tâm Đánh giá khoa học tại Viện Y tế Quốc gia (NIH) và Hội đồng nhấn mạnh đặc biệt về các mục tiêu điều trị mới trong đau mãn tính. Tiến sĩ Chaban là Tổng biên tập của Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế về Điều dưỡng. Ông là tác giả của cuốn sách: Làm sáng tỏ bí ẩn về nỗi đau nội tạng của Nhà xuất bản Nova, NY 2016 và biên tập viên của: Hội chứng ruột kích thích: Những khái niệm mới về nghiên cứu và điều trị rạch ròi