Liên hệ

Chúng tôi mong chờ tin từ bạn! Dưới đây là một số cách để liên hệ với văn phòng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để phản hồi nhanh nhất có thể.

Văn phòng Hỗ trợ Tài chính
Đăng ký dịch vụ tuyển sinh (N)
Đường 1731 E. 120th
Los Angeles, California 90059
E-mail: finaid@cdrewu.edu
Điện thoại: (323) 563-4824
Giờ làm việc: Thứ Hai - Thứ Sáu 9: 00 am - 5: 00 pm