Phiên thông tin

Lion Head Vàng Đen

Sự kiện đặc biệt

Khám phá CDU

“Khám phá CDU” là sự kiện Open House của trường đại học của chúng tôi. Những buổi học này tổ chức các sinh viên tương lai trong khuôn viên của chúng tôi, những người đang tìm kiếm thêm thông tin về CDU và các chương trình học thuật của chúng tôi. Tại Discover CDU, cũng có cơ hội gặp gỡ các giảng viên và nhân viên đại diện cho các chương trình quan tâm cụ thể.

Khám phá CDU vào tháng 9 21th từ 8am-11: 30am
Trả lời tại đây

Campus Tours

Khi: Thứ Hai: 12 pm-1 pm, Thứ Tư 4 pm-5 pm, Thứ Sáu 11 am-12 pm

Ở đâu: Cơ sở của CDU 1731 E. 120th St. Los Angeles, CA 90059

Trả lời tại đây

Campus Location

Đại học Y khoa và Khoa học Charles R. Drew
Dịch vụ quản lý tuyển sinh, Xây dựng N
1731 120th Street East
Los Angeles, CA 90059
Chúng tôi mong được gặp bạn trong khuôn viên trường!