Tuyển sinh
nhập học- sinh viên đại học

sinh viên đại học

Sinh viên tốt nghiệp trung học hoặc chuyển tiếp sinh viên tìm kiếm bằng Cử nhân hoặc Cử nhân tại CDU

Tuyển sinh

Sinh viên tốt nghiệp

Học sinh tìm cách tiếp tục học bằng cách lấy Chứng chỉ, bằng Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ tại CDU

Nhập học - Chuyển giao sinh viên

Sinh viên trao đổi

Tìm cách chuyển? CDU có thể chỉ là những gì bạn đang tìm kiếm!

nhập học - Sinh viên quốc tế

Học sinh quốc tế

Trường chào đón các ứng dụng từ tất cả sinh viên quốc tế.