Cơ hội đào tạo nghiên cứu

Mỗi học sinh bước vào một phòng thí nghiệm CDU đều có cơ hội hợp tác với các nhà nghiên cứu của chúng tôi để nâng cao trình độ học vấn của mình và chuẩn bị cho sự nghiệp trong mọi lĩnh vực. Tại CDU, nghiên cứu của chúng tôi được thiết kế để khuyến khích và thu hút các sinh viên theo định hướng nghiên cứu nhất sẽ nắm bắt những gì họ học được ngày hôm nay để tạo ra một ngày mai tốt đẹp hơn. Các chương trình của chúng tôi được tạo ra để đảm bảo rằng mỗi học sinh có được kiến ​​thức, kỹ năng và thái độ để trở thành một nhà nghiên cứu thành thạo.

  • Cơ hội nghiên cứu trường trung học
  • Cơ hội nghiên cứu đại học
  • Cơ hội nghiên cứu sau đại học

Thông tin mới về thực tập sinh nghiên cứu CDU và câu đố về an toàn phòng thí nghiệm

Các điều tra viên có thực tập sinh yêu cầu quyền truy cập vào các phòng thí nghiệm trong các Tòa nhà LSRNE và Keck cần phải hoàn thành bảng câu hỏi Thông tin bắt buộc về học viên và hoàn thành các câu hỏi về an toàn sinh học có thể truy cập tại đây: https://redcap.link/CDUResearchTrainees