Develop @ CDU: Loạt bài phát triển kỹ năng nghiên cứu: Loạt bài này được thiết kế cho sinh viên và nhà nghiên cứu, những người muốn nâng cao kỹ năng của họ trong việc thực hiện nghiên cứu. Loạt bài sẽ bao gồm nhiều phiên khác nhau bao gồm tổng quan về:
Cách Tiến hành Đánh giá Tài liệu, Nghiên cứu Cơ bản, Nghiên cứu IRB-Đối tượng Con người, Thiết kế & Phương pháp Nghiên cứu, Báo cáo và Trình bày Dữ liệu, và Phổ biến Kết quả.
Các phiên sẽ kéo dài từ 1-2 giờ và bản ghi của các phiên sẽ có sẵn trên trang này.
Phản hồi của bạn về trải nghiệm của bạn là quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi luôn tìm cách cải thiện trong bất kỳ lĩnh vực nào có thể, và phản hồi cũng như nhận xét của bạn rất quan trọng đối với quá trình này. Vui lòng dành vài phút để điền vào các bản khảo sát trước và sau.

Phần I: Cách tiến hành một bài ôn tập môn Văn
Nhấp chuột nhấp vào ĐÂY cho việc thu âm
Nhấp chuột nhấp vào ĐÂY cho khảo sát

Phần II: Các nguyên tắc cơ bản về nghiên cứu
Nhấp chuột nhấp vào ĐÂY để thu âm. Mật khẩu: @ 8P! GZ * 3
Nhấp chuột nhấp vào ĐÂY cho khảo sát

Phần III: Nghiên cứu IRB-Đối tượng Con người  
Nhấp chuột nhấp vào ĐÂY để thu âm. Mật khẩu: EJ7 + um $ 3 
Nhấp chuột nhấp vào ĐÂY cho khảo sát trước  
Nhấp chuột nhấp vào ĐÂY cho Hậu khảo sát 

Phần IV: Giới thiệu về phương pháp nghiên cứu Phần 1: Phương pháp định lượng  
Nhấp chuột nhấp vào ĐÂY cho Bản ghi. Mật khẩu: = 1V% 8Ye7 
Nhấp chuột nhấp vào ĐÂY cho khảo sát trước 
Nhấp chuột nhấp vào ĐÂY cho Hậu khảo sát 

Phần V: Giới thiệu về Phương pháp Nghiên cứu Phần 2: Phương pháp Định tính
Bấm vào ĐÂY để ghi. Mật khẩu: uQ.6W3fH
Nhấp chuột nhấp vào ĐÂY cho Khảo sát TRƯỚC
Nhấp chuột nhấp vào ĐÂY cho KHẢO SÁT SAU

Phần VI: Viết Phần Giới thiệu của một Bản thảo 
Nhấp chuột nhấp vào ĐÂY cho Bản ghi. Mật mã truy cập: 2A $ 9Cx0a
Nhấp chuột nhấp vào ĐÂY cho KHẢO SÁT SAU