Chào mừng bạn đến với Viện Y tế đô thị

NGHIÊN CỨU HỌC SINH: TĂNG TRƯỞNG TIẾP TỤC TIẾP THEO CÁC CHUYÊN NGHIỆP SỨC KHỎE

Sứ Mệnh

Hướng dẫn trường đại học phân bổ quỹ tài trợ để hỗ trợ các hoạt động nhằm tối đa hóa nỗ lực của trường đại học nhằm cải thiện đáng kể tình trạng sức khỏe của các cộng đồng thiếu quan tâm thông qua hỗ trợ nghiên cứu y sinh và hành vi và dịch thuật thành kết quả lâm sàng chất lượng cao, cải thiện sức khỏe cộng đồng chính sách