Dịch vụ

UHI hỗ trợ cơ sở hạ tầng nghiên cứu của CDU trong nỗ lực giải quyết các vấn đề sức khỏe và sự chênh lệch trong dân số thiểu số. Chúng tôi làm điều này bằng cách cung cấp hỗ trợ cho các giảng viên và cộng đồng nghiên cứu của CDU. Dưới đây là danh sách các dịch vụ chúng tôi cung cấp:

Hỗ trợ lương thông qua các giải thưởng sau:
(xem Thông báo cơ hội tài trợ của chúng tôi)

Nhà khoa học mới nổi
Tài trợ duy trì
Cầu tài trợ
Khoa Bảo hiểm Gap
Giáo sư ưu đãi

Nghiên cứu tài nguyên thông qua các dịch vụ sau:

Nghiên cứu sinh viên
Trụ cột nghiên cứu dịch vụ y tế
Trụ cột nghiên cứu sức khỏe tâm thần
Bản tin đường bộ
Khoa Tuyển dụng & Giữ chân

Chúng tôi cũng giúp hỗ trợ:

Trung tâm Tin học Sinh học
Bộ phận gắn kết cộng đồng
Thiết kế nghiên cứu thống kê & phương pháp luận cốt lõi
Ủy ban sở hữu trí tuệ và bằng sáng chế