Các cơ quan liên bang

cơ quan

Truy cập các cơ quan liên bang, tiểu bang và tư nhân được liệt kê dưới đây để tìm thông tin về các cơ hội tài trợ có sẵn.

Sở Giáo dục (ED)

Quản lý Tài nguyên & Dịch vụ Y tế (HRSA)

Viện Y tế quốc gia (NIH)

Trang chủ NIH 
NIH tài trợ nghiên cứu chỉ trong mọi lĩnh vực liên quan đến sức khỏe và bệnh tật của con người. Trang này bao gồm thông tin mở rộng về các khoản tài trợ NIH, cũng như một nơi để tìm kiếm các chương trình tài trợ của NIH. NIH cũng có một trang tìm kiếm nâng cao, cung cấp một loạt các tùy chọn tìm kiếm.

 

NIH Tin tức mới nhất và thông báo -  http://grants.nih.gov/grants/news_and_events.htm

Biểu mẫu và Hướng dẫn đăng ký

Chính sách tài trợ của NIH

Chuẩn bị đề xuất

Nghiên cứu đào tạo và nghiên cứu phát triển nghề nghiệp

Các liên kết hữu ích khác của NIH

Quỹ khoa học quốc gia (NSF)  

Thông báo

Cấp lời khuyên cho việc viết đề xuất