Tham khảo quy định

Các cơ quan liên bang

Văn phòng Bảo vệ Nghiên cứu Nhân văn (OHRP)

FDA - Trung tâm nghiên cứu và đánh giá thuốc (CDER)

FDA - Trung tâm thiết bị và sức khỏe phóng xạ (CDRH)

FDA - Trung tâm đánh giá và nghiên cứu sinh học (CBER)

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh

Quỹ khoa học quốc gia (NSF)

Văn phòng Nghiên cứu Hải quân (ONR)

Bộ Quốc phòng (DOD)

Sở Giáo dục (ED)

Sở Năng lượng (DOE)

Sở Cựu chiến binh

Viện nghiên cứu y học quân đội Hoa Kỳ của bệnh truyền nhiễm (USAMRIID)

Phòng thí nghiệm nghiên cứu quân đội Hoa Kỳ (ARL)

Văn phòng Dân quyền của DHHS - HIPAA

Văn phòng nghiên cứu DHHS Liêm chính

NIH Văn phòng Hoạt động Công nghệ sinh học (OBA)

Tài liệu tham khảo hữu ích

Hướng dẫn về Bảng thông tin của FDA

Clinical Trials.gov

NIH và nghiên cứu lâm sàng

DHHS Bảo vệ các đối tượng con người: 45 CFR 46

Bảo vệ FDA đối tượng con người: 21 CFR 50

Hội đồng xét duyệt của tổ chức FDA: 21 CFR 56

Đơn xin điều tra thuốc mới của FDA: 21 CFR 312

Miễn trừ thiết bị điều tra của FDA: 21 CFR 812

Hướng dẫn OHRP

Tiểu bang California

California Health and Human Services - Ủy ban bảo vệ các đối tượng của con người

Ban cố vấn nghiên cứu của California

Luật Thực hành Thông tin California, Bộ luật Dân sự, Phần 1798.24 (SB13)

Nguyên tắc đạo đức và mã

Báo cáo Belmont

Bộ luật Nuremberg

Tuyên bố Hiệp hội Y khoa Thế giới của Helsinki

Tài liệu tham khảo hữu ích khác

Sáng kiến ​​đào tạo IRB hợp tác (CITI)

Hướng dẫn thực hành lâm sàng tốt (GCP)

Cập nhật lần cuối 6-11-2012

Quy định và các tài liệu tham khảo hữu ích khác