Thông tin liên lạc

Đại học Y khoa và Khoa học Charles R. Drew
Hội đồng xét duyệt 
Văn phòng Nghiên cứu Liêm chính và Tuân thủ 
1731 120th Street East
Los Angeles, CA 90059

Điện thoại: (323) 563-5902
SỐ FAX: (323) 563-4826
E-mail: irb@cdrewu.edu
Giờ làm việc: Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8:00 sáng - 5:00 chiều; Chỉ tư vấn trực tiếp theo cuộc hẹn