Thông tin liên hệ IBC

Chủ tịch IBC
                Amiya Sinha-Hikim, Tiến sĩ

                amiyasinhahikim@cdrewu.edu
                323-563-5974

Các Phó Chủ tịch IBC
                William Wong, MS

                williamwong@c rút lạiu.edu
                323-357-3659

                James Tsao, MD (thay thế)
                jamestsao@cdrewu.edu
                323-357-3603

Quản trị
                Junko Nishitani, PhD
                junkonishitani@cdrewu.edu
                323-563-4966 or 323-563-5902

địa chỉ gửi thư
Ủy ban an toàn sinh học thể chế 
Văn phòng Nghiên cứu Liêm chính và Tuân thủ
Đại học Y khoa và Khoa học Charles R. Drew
1731 120th Street East
Los Angeles, CA 90059

FAX: 323-563-4826
E-mail: Biosafety-IBC@cdrewu.edu
Giờ Làm Việc: Thứ hai thứ Sáu; 9: 00 am - 5: 00 pm