Gọi tất cả sinh viên tiền y khoa!
Chúng tôi mời bạn đăng ký tham dự Hội nghị tiền y tế hàng năm của Đại học Charles R. Drew vào thứ bảy, tháng 1 1th tại CDU! Nếu bạn đang muốn nộp đơn vào y tế, đây là cơ hội tuyệt vời để nói chuyện với đại diện của các trường y về quá trình nhập học của họ, nhận lời khuyên để thành thạo MCAT của bạn và gặp gỡ các sinh viên y khoa và bác sĩ để tìm hiểu về cách thức bên trong tăng cường ứng dụng trường y của bạn.