Thư viện khoa học sức khỏe CDU

* Vui lòng chấp nhận cookie để truy cập cơ sở dữ liệu và tài nguyên thư viện *

đang tải trò chuyện ... kiểm tra

Liên kết nhanh

Câu hỏi thường gặp về Thư viện

Phim theo yêu cầu - Khoảng 1000 video về các chủ đề y tế và sức khỏe khác nhau
PubMed
Cinahl
ClinicalKey
Truy cập thuốc
Google Scholar
LearningExpressLibrary
Medline Plus
PsycInfo
Ebrary
Ghi chú
Hồ sơ giảng viên của CDU

 

Thư viện Khoa học Y tế CDU hiện đang đóng cửa.
Đối với Dịch vụ Tham khảo: vui lòng gửi email tới library2@c domainsu.edu

Để được hỗ trợ Bảng đen: cdublackboardsupport@conexu.edu

Số điện thoại thư viện (323) 563-4869

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông báo cho bạn.
Ban Quản Trị Thư Viện

Liên hệ chúng tôi

Đại học Y khoa và Khoa học Charles R. Drew
Thư viện Khoa học sức khỏe
Tòa nhà Cobb

1731 E. 120th St.
Los Angeles, CA 90059
(323) 563-4869 (điện thoại)
(323) 563-4861 (fax)

Hàng đầu