Thư viện khoa học sức khỏe CDU

* Vui lòng chấp nhận cookie để truy cập cơ sở dữ liệu và tài nguyên thư viện *

đang tải trò chuyện ... kiểm tra

Liên kết nhanh

Câu hỏi thường gặp về Thư viện

Phim theo yêu cầu - Khoảng 1000 video về các chủ đề y tế và sức khỏe khác nhau
PubMed
CINAHL
ClinicalKey
Truy cập thuốc
Thống kê! Tham chiếu
Google Scholar
Học cấp tốc PrepSTEP
Medline Plus
PsycInfo
Trung tâm sách điện tử
Ghi chú
Hồ sơ giảng viên của CDU

 

Cập nhật COVID-19: Quyền truy cập vào khuôn viên CDU và Thư viện vẫn bị hạn chế.
Thư viện CDU hiện đang mở cửa cho tất cả sinh viên, giảng viên và nhân viên CDU.
Giờ thư viện

Thứ hai thứ năm: 7 giờ sáng - 9 giờ chiều

Thứ Sáu: 7 giờ sáng - 6 giờ chiều

Thứ Bảy: 9 giờ sáng - 4:45 chiều

Chủ Nhật: 10 giờ sáng - 3 giờ chiều

Đối với Dịch vụ Tham khảo: vui lòng gửi email tới library2@c domainsu.edu

Để được hỗ trợ Bảng đen: ccedu@edusupportcenter.com

Số điện thoại thư viện (323) 563-4869

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông báo cho bạn.

Cảm ơn bạn,
Ban Quản Trị Thư Viện

Liên hệ với chúng tôi

Đại học Y khoa và Khoa học Charles R. Drew
Thư viện Khoa học sức khỏe
Tòa nhà Cobb

1731 E. 120th St.
Los Angeles, CA 90059
(323) 563-4869 (điện thoại)
(323) 563-4861 (fax)

Hàng đầu