Ergonomics

Ergonomics đề cập đến khoa học tạo ra môi trường làm việc hiệu quả. Cụ thể hơn, mục đích của thái là tìm cách tốt nhất để làm cho công việc an toàn hơn và thoải mái hơn cho nhân viên. Điều này được thực hiện bằng cách thiết kế tình trạng làm việc của nhân viên - bao gồm không gian làm việc, công cụ, nhiệm vụ của họ, v.v. - để đáp ứng nhu cầu, khả năng và hạn chế cá nhân của họ.

Có một số mục tiêu để thái tại nơi làm việc:

  • Giảm khó chịu
  • Giảm căng thẳng
  • Loại bỏ chấn thương
  • Cải thiện sự hài lòng công việc
  • Tăng năng suất

Ở California, thái được bao phủ theo Tiêu đề 8, Phần 5110. Bộ Quy tắc California.

CDU duy trì một hướng dẫn về thái độ có sẵn trong bộ phận Nhân sự hoặc có thể tải xuống bằng cách theo liên kết. HR- Ergonomic Information Guide.pdf