Liên hệ với chúng tôi

Phòng Nhân sự
E-mail: 
hrdept@cdrewu.edu
Điện thoại: (323) 563-5827
Fax: (323) 563-5946

Địa chỉ:
1731 E. 118th St., 2nd Tầng 
Los Angeles, Ca 90059

Giờ Làm Việc:
8 am - 5 pm
Thứ hai thứ Sáu

Nhân viên

Nicola Martin
Giám đốc Điều hành, Nhân sự

Robbin Devine-Henry, Ed.S.
Nhân sự Cấp cao Đối tác Kinh doanh và Quản trị viên Cầu nối

Charles A. Nagao-Bugarin, PHR
Nhân sự Cấp cao Đối tác Kinh doanh & Lợi ích và Quản trị viên Gắn kết Nhân viên

Eric Martinez
Giám đốc HRIS

Alfredo Nepomuceno
Điều phối viên Nhân sự

Natasha Matlock
Chuyên gia tìm kiếm tài năng

Audrianna Westby
Quản trị viên nhân sự

Joanna Alex
Quản trị viên nhân sự