Nhân sự

Chào mừng bạn đến với Bộ phận Nhân sự của Đại học Y khoa và Khoa học Charles R. Drew (CDU). Nhân sự tận tụy và cam kết cung cấp sự lãnh đạo và hỗ trợ cho cộng đồng CDU và nhận ra rằng giảng viên, nhân viên và nhân viên của học sinh là nguồn tài nguyên quan trọng và có giá trị nhất của CDU!