Ngân sách, tài chính và phát triển Ad Hoc

Ủy ban Thượng viện về Ngân sách, Tài chính và Phát triển giúp chính quyền CDU phát triển ngân sách hàng năm của Trường, xem xét trước khi đệ trình lên Hội đồng quản trị, và thực hiện tương tự đối với mọi sửa đổi sau này. Ủy ban cũng nghiên cứu và đưa ra các khuyến nghị về các vấn đề và triển vọng của tài trợ tư nhân và công cộng và về các cách để huy động và phối hợp sự tham gia của các giảng viên trong việc giúp đỡ để mua sắm tài trợ.

Thành viên ủy ban 2019 - 2021

Eva McGhee, Tiến sĩ, MS, FCOD, Chủ tịch  
trợ lý Giáo sư
Khoa Nội tổng hợp, COM

 

Danielle Campbell, MPH
Khoa Y học Dự phòng và Xã hội, COM

Enrico A. Rodrigo, Tiến sĩ
Phó Giáo sư
Khoa tổng hợp, COSH

Logo CDU Elizabeth Baskerville, không bỏ phiếu
Giám đốc tài chính

Alexander Amon Rodgers, MD, MPH
Trợ lý lâm sàng
Khoa Y học gia đình, COM

Emilyn B. Lào, MSN, FNP
trợ lý Giáo sư
Gia đình bác sĩ y tá và các chương trình thạc sĩ trình độ đầu vào