Gặp gỡ các đội

Angela L. Minniefield, MPA

Angela L. Minniefield, MPA
Phó chủ tịch cấp cao, Thăng tiến và Hoạt động
Điện thoại: (323) 563 4897
E-mail: angelaminniefield@cdrewu.edu

 

 

 

 

 

 

Jasmine D. Hill
Giám đốc chương trình phát triển và chức danh III
Điện thoại: (323) 563 4992
FAX: (323) 568-3339
E-mail: jasminehill@cdrewu.edu

Jackie Brown
Giám đốc sự kiện và quan hệ cựu sinh viên
Điện thoại: (323) 563 5985
FAX: (323) 568-3339
E-mail: jackiebrown@cdrewu.edu