Angela L. Minniefield, MPA
Phó chủ tịch cấp cao của sự tiến bộ, phát triển chiến lược và đối ngoại
Điện thoại: (323) 563 4897
E-mail: angelaminniefield@cdrewu.edu

Jasmine D. Hill
Giám đốc chương trình phát triển và chức danh III
Đường 1731 E. 120th
Los Angeles, CA 90059
Điện thoại: (323) 563 4992
FAX: (323) 568-3339
E-mail: jasminehill@cdrewu.edu