Tất cả các cách để đầu tư

Nhấp vào menu thả xuống bên dưới để xem các quỹ và học bổng hiện tại của chúng tôi.

Trang web cung cấp trực tuyến an toàn của chúng tôi là cách nhanh nhất và thuận tiện nhất để làm quà tặng cho CDU. Thực hiện quyên góp trực tuyến.

Đang di chuyển? Bạn cũng có thể quyên góp qua điện thoại di động bằng cách nhắn tin "CDREWU" tới 44321 hoặc truy cập trang web Give Lively của chúng tôi.

Đóng góp từ thiện cũng có thể được gửi bằng thư đến:
Đại học Y khoa và Khoa học Charles R. Drew
Văn phòng tiến bộ chiến lược
Đường 1731 E. 120th
Los Angeles, CA 90059

Tất cả các khoản đóng góp phải được kèm theo tài liệu cho biết tên và địa chỉ của nhà tài trợ và việc sử dụng quỹ dự định.

Cảm ơn bạn một lần nữa vì sự quan tâm và ủng hộ của Đại học Khoa học và Khoa học Charles R. Drew!